اخبار روز 1396/10/3
برگزاری اولین جلسه کارگاه اخلاق در پرستاری در بیمارستان سینا برگزاری اولین جلسه کارگاه اخلاق در پرستاری در بیمارستان سینا به همت مرکز فرهنگی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین جلسه از سلسله کارگاه‌های اخلاق در پرستاری در بیمارستان سینا برگزار شد.