اخبار روز 1396/9/27
برگزاری دومین  جلسه‌ با موضوع بیمارستان مروج سلامت ( Health Promoting Hospital ) برگزاری دومین جلسه‌ با موضوع بیمارستان مروج سلامت ( Health Promoting Hospital ) دومین جلسه‌ی HPH ( Health Promoting Hospital ) در محل دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان برگزار شد