اخبار روز 1396/9/22
برگزاری منظم کارگاه های تعالیم  و مفاهیم قرآنی، آداب و اسرار نماز  برای کارمندان دانشگاه برگزاری منظم کارگاه های تعالیم و مفاهیم قرآنی، آداب و اسرار نماز برای کارمندان دانشگاه کارگاه مفاهیم قرآنی و آداب و اسرار نماز ویژه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
نشست خبری فعالیت‌های دانشگاه در خصوص کالاهای آسیب‌رسان با محوریت دخانیات برگزار شد نشست خبری فعالیت‌های دانشگاه در خصوص کالاهای آسیب‌رسان با محوریت دخانیات برگزار شد دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در نشست خبری فعالیت‌های دانشگاه در خصوص کالاهای آسیب‌رسان با محوریت دخانیات بر لزوم افزایش عوارض‌ بر کالاهای آسیب‌رسان تأکید کرد.