اخبار روز 1396/9/18
شهید منصور عباسی هفشجانی شهید منصور عباسی هفشجانی عرض تسلیت جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت شهادت مظلومانه‌ مبلّغ مدافع حرم، شهید حاج منصور عباسی
پیگیری جدی پروژه ی تکامل اطفال (ECD) با هدف مردمی کردن علم و فناوری برای آگاهی کامل از فرآیند رشد فرزندان پیگیری جدی پروژه ی تکامل اطفال (ECD) با هدف مردمی کردن علم و فناوری برای آگاهی کامل از فرآیند رشد فرزندان جلسه‌ی چهارم پیگیری پروژه تکامل اطفال ECD (Early Childhood Development ) با حضور استاد ملک افضلی، مشاور عالی معاون اجتماعی فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد