اخبار روز 1396/9/14
برگزاری جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه و با موضوع برنامه ی عملیاتی 4 ساله برگزار شد
برگزاری کارگاه های مفاهیم قرآنی و آداب و اسرار نماز به صورت منظم در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری کارگاه های مفاهیم قرآنی و آداب و اسرار نماز به صورت منظم در معاونت اجتماعی فرهنگی کارگاه مفاهیم قرآنی و آداب و اسرار نماز، ویژه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع) ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع) میلاد نور مبارک - ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع)را برتمام مسلمین جهان تبریک عرض می نمائیم