اخبار روز 1396/9/13
حلقه کتاب خوانی کانون دانشجویی ادبی الفبای عشق دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد حلقه کتاب خوانی کانون دانشجویی ادبی الفبای عشق دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد کانون دانشجویی ادبی الفبای عشق دومین جلسه از سری جلسات کتاب خوانی خود را با محوریت کتاب کیمیاگر اثر پائلو کوئیلو با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار کرد.