اخبار روز 1396/8/29
برگزاری کارگاه مهارت‌های همسر داری ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برگزاری کارگاه مهارت‌های همسر داری ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها کارگاه مهارت های همسرداری با حضور دکتر بازرگان در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد