اخبار روز 1396/8/22
برگزاری جلسه هماهنگی کارکنان معاونت اجتماعی فرهنگی با موضوع پایش برنامه ی عملیاتی برگزاری جلسه هماهنگی کارکنان معاونت اجتماعی فرهنگی با موضوع پایش برنامه ی عملیاتی با حضور مدیر فرهنگی دانشگاه، جلسه‌ی هماهنگی اقدامات در پایش برنامه‌ی عملیاتی مشترک وزارت بهداشت ودانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد