اخبار روز 1396/8/21
برگزاری اولین جلسه‌ی رابطین فرهنگی با محوریت جشنواره ی بین المللی سیمرغ برگزاری اولین جلسه‌ی رابطین فرهنگی با محوریت جشنواره ی بین المللی سیمرغ معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین جلسه ی رابطین فرهنگی دانشکده‌ها را با موضوع جشنواره ی فرهنگی سیمرغ برگزار کرد