اخبار روز 1396/7/29
کارگاه جهاد و عمل جهادی با نگاهی به مقتضیات زمان ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد کارگاه جهاد و عمل جهادی با نگاهی به مقتضیات زمان ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه جهاد و عمل جهادی با نگاهی به مقتضیات زمان، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور سردار مصطفی باغبان، عصر روز چهارشنبه ۲۶مهرماه ۱۳۹۶ در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه جدول دوره های آموزشی- فرهنگی آبان سال 1396 جهت استحضار اساتید محترم به شرح ذیل است