اخبار روز 1396/7/26
مسابقه محرم 96 مسابقه محرم 96 معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت ماه محرم و صفر مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تمامی مراکز دانشگاه برگزار کند.