اخبار روز 1396/7/11
کارگاه تئوری‌های فرهنگ‌سازمانی ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد کارگاه تئوری‌های فرهنگ‌سازمانی ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه تئوری‌های فرهنگ‌سازمانی، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور دکتر سید حسام سیدین، عصر روز چهارشنبه 5 مهرماه 1396 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.