اخبار روز 1396/7/3
کارگاه چگونه از طنز لذت ببریم ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزار شد کارگاه چگونه از طنز لذت ببریم ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزار شد کارگاه چگونه از طنز لذت ببریم، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور آقای دکتر اسماعیل امینی، عصر روز چهارشنبه برگزار شد.