اخبار روز 1396/6/29
برگزاری دومین جلسه مسئولان فرهنگی در در سال 96 برگزاری دومین جلسه مسئولان فرهنگی در در سال 96 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دومین جلسه مسئولان فرهنگی واحدهای تحت پوشش در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 27 شهریور 96 با حضور اکثریت اعضاء در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.