اخبار روز 1396/6/26
برگزاری کارگاه جهاد بدون مرز ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزاری کارگاه جهاد بدون مرز ویژه اعضای محترم هیات علمی به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه جهاد بدون مرز، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور دکتر منصور کشاورز، عصر روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.