اخبار روز 1396/6/20
دومین کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد دومین کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن، توسط دکتر سید ناصر عمادی، عضو هیئت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران...