اخبار روز 1396/5/22
مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت عید سعید غدیرخم مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت عید سعید غدیرخم معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت عید سعید غدیرخم، مسابقۀ کتابخوانی برگزار می نماید
کارگاه خبر و دروازه‌بانی آن در دوران جدید رسانه‌ها کارگاه خبر و دروازه‌بانی آن در دوران جدید رسانه‌ها کارگاه جایگاه خبر و دروازه‌بانی آن در دوران جدید رسانه‌ها، با حضور مدیرکل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد