اخبار روز 1396/5/17
برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی به مراه مهارت تفکر انتقادی ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی به مراه مهارت تفکر انتقادی ویژه اساتید هیئت علمی به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه صیانت از حقوق شهروندی به همراه مهارت تفکر انتقادی، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور دکتر رضا بازرگان، عصر روز چهارشنبه 11 مرداد 1396 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی در سال 96 اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی در سال 96 اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشکده ها در سال جاری با عنوان برنامه عملیاتی فرهنگی 4 ساله آینده توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید