اخبار روز 1396/5/2
برگزاری کارگاه صلاحیت‌های شورای نگهبان به همراه بررسی تطبیقی  در نظام های مختلف برگزاری کارگاه صلاحیت‌های شورای نگهبان به همراه بررسی تطبیقی در نظام های مختلف به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه صلاحیت‌های شورای نگهبان به همراه بررسی تطبیقی در کشورهای مختلف، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور دکتر سید محمدهادی راجی، عصر روز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.