اخبار روز 1396/4/19
برگزاری کارگاه آشنایی با زندگانی و آثار سید اهل قلم، هم زمان با روز قلم برگزاری کارگاه آشنایی با زندگانی و آثار سید اهل قلم، هم زمان با روز قلم کارگاه بررسی سیره و آثار شهید سید مرتضی آوینی، از زبان هم رزم او، جهانگیر خسروشاهی، برگزار شد