اخبار روز 1396/1/30
برنامه جدید کارگاه های اردیبهشت 96 برنامه جدید کارگاه های اردیبهشت 96 برنامه جدید کارگاه های اردیبهشت 96 ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسابقه کتابخوانی ویژه مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) در اردیبهشت 96 مسابقه کتابخوانی ویژه مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) در اردیبهشت 96 این معاونت در نظر دارد به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) در سال 96مسابقه کتابخوانی ویژه اعضاء محترم هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان برگزار نماید.