اخبار روز 1396/1/26
درخشش کارمندان و اساتید دانشگاه در هشتمین دوره جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت درخشش کارمندان و اساتید دانشگاه در هشتمین دوره جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت کارمندان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعداد و نوع آثار راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره فرهنگی برترین شدند