اخبار روز 1396/1/21
میلاد با عظمت امام علی بن ابیطالب ع و روز پدر مبارک میلاد با عظمت امام علی بن ابیطالب ع و روز پدر مبارک ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، شروعی است برای درک ذره ای از حقیقت این سخن پیامبر: «اَنَا مَدِینةُ الْعِلْمِ وَعَلِی بابُها.»