اخبار روز 1395/12/17
نشست ائمه جماعات و ذاکرین اهل بیت در دانشگاه برگزار شد نشست ائمه جماعات و ذاکرین اهل بیت در دانشگاه برگزار شد با حضور رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه، نشست ائمه جماعات و ذاکرین اهل بیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.