اخبار روز 1395/12/11
برگزاری جلسه ویژه مداحان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری جلسه ویژه مداحان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه ی آموزش و آماده سازی مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه ایام فاطمیه روز سه شنبه مورخ 10/12/95 در سالن همایش معاونت فرهنگی برگزار شد