اخبار روز 1395/12/3
کارگاه مهدویت و آخرین تحولات جهانی در این حوزه (ویژه هیئت‌علمی) برگزار شد کارگاه مهدویت و آخرین تحولات جهانی در این حوزه (ویژه هیئت‌علمی) برگزار شد کارگاه مهدویت و آخرین تحولات جهانی در این حوزه (ویژه هیئت‌علمی) توسط حجت الاسلام دکتر زهیر دهقانی آرانی عصر روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 در سالن شماره دو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 50 نفرازاعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد.