اخبار روز 1395/12/1
برگزاری آخرین همایش ویژه‌ مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید مداحی کشور برگزاری آخرین همایش ویژه‌ مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید مداحی کشور آخرین همایش آموزشی مداحان در سال ۱۳۹۵ به همت معاونت فرهنگی دانشگاه و با حضور استاد حدادیان در محل این معاونت برگزار شد.