اخبار روز 1395/11/25
برگزاری چهارمین نشست شورای فرهنگی  با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزاری چهارمین نشست شورای فرهنگی با حضور ریاست محترم دانشگاه چهارمین جلسه شورای فرهنگی با حضور اکثریت اعضاء در محل ستاد مرکزی دانشگاه، یکشنبه مورخ 23بهمن‌ تشکیل شد