اخبار روز 1395/11/2
برگزاری کارگاه " بررسی موقعیت فعلی و آینده پژوهی دنیای اسلام در خاورمیانه" برگزاری کارگاه " بررسی موقعیت فعلی و آینده پژوهی دنیای اسلام در خاورمیانه" شیخ الاسلام: موجودیت رژیم صهیونیستی جزو امنیت آمریکاست