اخبار روز 1395/10/28
جلسه مسئولین و رابطین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه جلسه مسئولین و رابطین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه جلسه مسئولین و رابطین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه روز دوشنبه 27 دی ماه با حضور دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی برگزار شد