اخبار روز 1395/10/1
بیست و دومین جشنواره مسابقات قرآن و عترت بیست و دومین جشنواره مسابقات قرآن و عترت بیست و دومین جشنواره (مسابقات) قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور