اخبار روز 1395/9/22
حضور پررنگ دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز کشور حضور پررنگ دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز کشور معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ایجاد غرفه در نمایشگاه نماز، نوآوری هایی را در حوزه نماز و ترویج و تهسیل انجام این فریضه در محیط درمان ارائه کرد.
برگزاری کارگاه نفوذ فرهنگی (ویژه هیات علمی) برگزاری کارگاه نفوذ فرهنگی (ویژه هیات علمی) دکتربابامرادی: غفلت از جنگ نرم می تواند ملتی را به شکست برساند.