اخبار روز 1395/9/16
اشتیاق به مبدأ هستی شیدایی ویژه‌ای دارد که جزر و مدّ آن هماره هماورد می‌طلبد اشتیاق به مبدأ هستی شیدایی ویژه‌ای دارد که جزر و مدّ آن هماره هماورد می‌طلبد گلچینی از پیام‌های حضرت آیت‌الله جوادی آملی به دانشجویان.