اخبار روز 1395/9/1
برگزاری قسمت دوم کارگاه اخلاق حرفه‌ای ویژه اعضاء هیئت‌علمی برگزاری قسمت دوم کارگاه اخلاق حرفه‌ای ویژه اعضاء هیئت‌علمی دکترشجاعی: اخلاق مسئولیت پذیری نسبت به همنوعان و خوبان است.