اخبار روز 1395/8/24
برگزاری دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه برگزاری دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه پیشرفت 70 درصدی در حفظ حریم پوشش در کلیه واحدها