اخبار روز 1395/8/18
تبادل‌نظر در خصوص هماهنگی بیشتر جهت تسهیل فعالیت‌های جهادی تبادل‌نظر در خصوص هماهنگی بیشتر جهت تسهیل فعالیت‌های جهادی جلسه ویژه‌ای به پیشنهاد شورای فرهنگی در خصوص فعالیت‌ جهادگران حوزه سلامت برگزار شد.