اخبار روز 1395/8/11
کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین علیه السلام 2 ویژه کارکنان دانشگاه برگزار گردید کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین علیه السلام 2 ویژه کارکنان دانشگاه برگزار گردید دکتر رجبی دوانی : مهم‌ترین امتحانی که خداوند از یک امت به عمل می‌آورد، امتحان ولایت است.