اخبار روز 1395/8/3
برگزاری  جلسه کمیته تجلیل از فعالان و خادمان نماز در معاونت فرهنگی برگزاری جلسه کمیته تجلیل از فعالان و خادمان نماز در معاونت فرهنگی جلسه کمیته تجلیل از فعالان و خادمان نماز در معاونت فرهنگی برگزار گردید
برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع)ویژه اعضاء هیات علمی برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع)ویژه اعضاء هیات علمی کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) وِیژه اعضای هیات علمی در ساعت 14 الی 16 روز چهارشنبه 28 مهرماه 1395 با حضور 40 نفر از اعضای محترم هیات علمی واحدهای ذیربط در محل سالنG6 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی آقای دکتر رجبی دوانی استاد تاریخ دانشگاه تهران برگزار گردید.