اخبار روز 1395/8/1
برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) ویژه کارکنان برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) ویژه کارکنان کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) وِیژه کارکنان در ساعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 28 مهرماه 1395 با حضور 51 نفر از کارکنان واحدهای ذیربط در محل تالار G6 و با سخنرانی آقای دکتر رجبی دوانی استاد تاریخ دانشگاه تهران برگزار گردید.
برگزاری جلسه معاونین و مسئولین فرهنگی در قم برگزاری جلسه معاونین و مسئولین فرهنگی در قم اردوی فرهنگی معاونین و مسئولین فرهنگی دانشگاه روز دوشنبه 26 مهرماه 95 از روبروی ساختمان شفا آغاز و ساعت 11 صبح کاروان به شهر مقدس قم رسید