اخبار روز 1395/7/17
آنها که رفتند؛ آنها که ماندند! آنها که رفتند؛ آنها که ماندند! قیام امام حسین(ع) از هر نظر، چراغ راه و الگوی مناسبی در طول تاریخ بوده است. یاران امام(ع) از دسته‌ها و گروه‌های مختلفی بوده‌اند و مطالعه عملکرد، شخصیت و آرا و نظرات آنها، پیش از پیوستن به نهضت حسینی و پس از آن، بسیار پندآموز است. همچنین است کسانی که مورد دعوت امام(ع) قرار گرفتند و آنها که مشفقانه یا منافقانه به امام(ع) هشدار دادند و او را از مسیر سعادت برحذر داشتند.
برگزاری کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی ویژه هیات علمی برگزاری کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی ویژه هیات علمی کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی ویژه هیات علمی، عصر روز چهارشنبه 14 مهرماه 95 توسط آقای دکتر سید فرزاد محمدی استاد چشم پزشکی بیمارستان فارابی، در تالار G6 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.