اخبار روز 1395/7/6
"ایرانیان سخندان‌ترین مردم هستند" "ایرانیان سخندان‌ترین مردم هستند" گزیده ای از زندگی جاحظ، ادیب قرن سوم قمری و معاصر امام صادق (ع)