اخبار روز 1395/7/4
برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 دومین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 روز یکشنیه 28 شهریورماه در سالن شورای ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید