اخبار روز 1395/7/3
غبار روبی مزار شهدای گمنام بمناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی غبار روبی مزار شهدای گمنام بمناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی غبار روبی مزار شهدای گمنام بمناسبت هفته دفاع مقدس توسط رؤسای محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران برگزار گردید