اخبار روز 1395/6/21
برگزاری جلسه کمیته تخصصی قرآن و عترت سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا توسط معاونت فرهنگی برگزاری جلسه کمیته تخصصی قرآن و عترت سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا توسط معاونت فرهنگی جلسه کمیته تخصصی قرآن و عترت سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا روز شنبه مورخ 20/6/95 با حضور جمعی از اساتید مربوطه در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید
کارگاه " دکترین اوباما و چشم انداز استراتژی کلان آمریکا "ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید کارگاه " دکترین اوباما و چشم انداز استراتژی کلان آمریکا "ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید کارگاه " دکترین اوباما و چشم انداز استراتژی کلان آمریکا " ویژه اعضاء محترم هبات علمی دانشگاه در عصر روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 با حضور 53 تن از اعضاء هیات علمی در محل سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.