اخبار روز 1395/6/8
برگزاری کارگاه "تکنیک جذب دانشجو برگزاری کارگاه "تکنیک جذب دانشجو دومین قسمت از کارگاه فرهنگی "تکنیک جذب دانشجو" (ویژه اعضاء محترم هیات علمی) توسط آقایان حجت الاسلام رحمانی، مشاور ومسئول اطاق فکر نهاد رهبری در امور دانشگاهها و دکتر خیراللهی، عصر روز چهارشنبه سوم شهریور ماه 1395 در تالار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 54 نفر از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.