اخبار روز 1395/6/7
برگزاری کارگاه "اتاق فکر ضرورت امروز در راستای توانمندسازی فرهنگی" برگزاری کارگاه "اتاق فکر ضرورت امروز در راستای توانمندسازی فرهنگی" دومین قسمت از کارگاه فرهنگی "اتاق فکر ضرورت امروز در راستای توانمندسازی فرهنگی" (ویژه مدیران،مسئولان و رابطان فرهنگی) توسط آقایان حجت الاسلام رحمانی، مشاور ومسئول اتاق فکر نهاد رهبری در امور دانشگاهها و دکتر خیراللهی، صبح روز چهارشنبه سوم شهریور ماه 1395 در تالار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 45 نفر از مدیران،مسئولان و رابطان فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.