اخبار روز 1395/5/31
روز پزشک گرامی باد روز پزشک گرامی باد به مناسبت اول شهریور، روز پزشک و سالروز ولادت فیلسوف وطبیب عالیقدر ایرانی ، ابوعلی سینا به شمه ای از زندگانی وی می پردازیم