اخبار روز 1395/5/30
برگزاری کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی  (1) برگزاری کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی (1) کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی (1) توسط آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر روز چهارشنبه 27 مردادماه 1395 با شرکت حدود80 نفر از اعضاء محترم هیات علمی در سالن G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
برگزاری کارگاه مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی برگزاری کارگاه مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی کارگاه فرهنگی مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی (1) توسط آقای دکتر حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز چهارشنبه 27 مردادماه 1395 با شرکت 35 نفر از مسئولان و رابطین فرهنگی واحدهای تابعه در سالن G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.