اخبار روز 1395/5/23
برگزاری کارگاه بررسی وضعیت منطقه (ویژه هیات علمی) برگزاری کارگاه بررسی وضعیت منطقه (ویژه هیات علمی) کارگاه فرهنگی " بررسی وضعیت منطقه " توسط آقای دکتر حسین رویوران (کارشناس سیاسی خاورمیانه و عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) عصر روز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1395 در سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 78 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.