اخبار روز 1395/5/19
خادمین حرم امام رضا(ع) از بیماران مرکز طبی کودکان عیادت کردند خادمین حرم امام رضا(ع) از بیماران مرکز طبی کودکان عیادت کردند خادمین حرم امام رضا(ع) همزمان با دهه مبارکه کرامت و در آستانه میلاد امام رضا (ع) به همت معاونت فرهنگی و معاونت درمان دانشگاه از بیماران مرکز طبی کودکان عیادت کردند.